اخلاق مهدوی

اخلاق مهدوی ۲۹ : ماجرای بی خانمان هایی که به آزادیشان می‌نازند

عکس نوشته اخلاق مهدوی 29
عکس نوشته اخلاق مهدوی ۲۹

 

اخلاق مهدوی ۲۹ : ماجرای بی خانمان هایی که به آزادیشان می‌نازند

 

🔹 انسان ذاتاً بنده و «عبد» آفریده شده است؛ به شکلی که نمی‌توان انسانها را به دو دسته بنده و آزاد تقسیم کرد. انسان در هر صورت بنده است؛ یا بنده خدا یا بنده غیر خدا؛ کسی که بنده چهارچوب های خالق خود نباشد، قطعا به آرامش و آزادی که در زندگی به دنبال آن می‌گردد، نمی‌رسد.

🔸 پس اگر نفع و ضررت را بسنجی، متوجه می‌شوی که اگر در بیابان، خانه ای باشد، در آن احساس آزادی می‌کنی؛ ولی اگر سر پناه و چهارچوبی نداشته باشی و در بیابان رها باشی، اسیر عقرب و مار و خطرات آن می‌شوی. هر وقت متوجه این موضوع شدی، بدان که پشت در نمی‌مانی و می‌توانی به جمع ما بپیوندی. و همانند ما اسیرانِ رهایی باشی.

🔺 خطاب به اهالی این خانه می‌گویم: اگر چهارچوب ها را رعایت کنیم، روزی می‌آید که دیگر بیرون از خانه هم ناامن نیست؛ اگر ثابت قدم باشیم.

 

 

بخش پیام های مهدوی "اخلاق مهدوی"
مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا