مهدویت

زیارت و دعاهای انتظار

زیارت و دعاهای انتظار

 

زیارت و دعاهای انتظار

 

سلام بر تو

در بخشی از زیارت آل یس آمده است:

… سلام بر تو ای پرچم برافراشته و ای دانش سرشار و ای رحمت و پناه گسترده خداوندی. سلام بر تو آن گاه که بر می خیزی و آن گاه که می نشینی. سلام بر تو آن گاه که قرآن می خوانی و به تفسیر آن می پردازی. سلام بر تو آنگاه که به نماز می ایستی و قنوت می خوانی و درود بر تو آن لحظه که به رکوع و سجده می روی. سلام بر تو در آن هنگام که به ستایش خدا و استغفار می پردازی. سلام بر تو در شامگاهان و صبحگاهان… سلام بر تو ای پیشوای ایمنی بخش. سلام بر تو ای مقدم بر خلق و ای کسی که آرزوی مشتاقانی… مولای من، نگون بختا کسی که با شما به مخالفت برخیزد و زهی سعادتِ آن که به طاعت شما گردن نهد!… مولای من، تو را دوست می دارم و از دشمنانت بیزارم. حق آن است که شما بپسندید و باطل آن است که شما ناپسند می دارید. کار نیک آن است که شما به آن امر کنید و کار زشت آن است که شما از آن باز دارید…

 

درود بر قیام کننده به عدل

بار پروردگارا، بر محمد بن حسن، امام زمان(عج)، که حجتت در روی زمین و جانشینت در شهرها و دعوت کننده خلق به راه تو و مجری عدالت و برانگیزاننده مردم به سوی اوامر توست درود بفرست. او دوست و سرپرست مؤمنان و نابودکننده کافران و روشن کننده تاریکی ها و آشکارکننده حق است… او رهبری خیرخواه، کشتی نجات و راهنمای هدایت و نور چشم مخلوقات و شایسته ترین فرد است که ردای امامت بر تن دارد و بینا کننده نابینایان است. او همان است که زمین را از عدل و داد پر می کند؛ همان گونه که پیش از آن از ستم لبریز می شود…

 

طلب یاری دین و دینداران

بارالها ولی و حجتت [مهدی(عج)] را یاری کن و به کمک او دینت را نصرت بخش و دوستان و شیعیانت را به واسطه او تأیید کن و ما را نیز از جمله آنان قرار ده.

خدایا وجود آن عزیز را از شرّ هر ظالم و طغیانگر، و بلکه از همه مخلوقاتت حفظ کن و از رسیدن هر ناگواری به او جلوگیری کن و به کمک او خاندان پیامبر را محفوظ بدار و عدل و داد را به دست توانای او حاکمیت بخش. او را با قدرت و عظمتت تأیید کن و یارانش را یاری و دشمنان و روی گردانان از نصرت او را به خودشان واگذار. پروردگارا جباران و ستمگران را به دست او درهم شکن. منافقان و ملحدان را به واسطه او نابود کن و زمین را به برکت ظهورش از عدل و داد لبریز ساز. بارالها، ما را از جمله یاران و شیعیان حقیقی او قرار ده…

 

دعای امام رضا علیه السلام برای امام زمان(عج)

پروردگارا، همان گونه که کار پیامبران و فرستاده های گرانقدرت را به سامان آوردی، کار خلیفه و بنده ات را نیز چنان که زیبنده و شایسته است به سامان آر. او را با فرشتگانت حفظ فرما و توانایی ببخش. برای او محافظان امینی که از روبرو و پشت سر مراقب او باشند تعیین کن. نگرانی و هراس او را به امنیّت و آرامش خاطر مبدل ساز… اجازه پیکار بر ضد دشمنانت و دشمنانش را به او عنایت فرما و مرا نیز از یاران وارسته و پاک باخته او قرار ده. به راستی که تو بر انجام دادن هر کاری قادر و توانایی.

 

طلب آمرزش گناهان شیعیان

سید بن طاوس نقل می کند امام مهدی(عج) در دعا برای شیعیان خود می فرمایند: پروردگارا شیعیان ما را در بهشت وارد کن و از دوزخ و آتش آن دورشان ساز و ایشان را مشمول غضبی که بر دشمنانمان روا می داری قرار نده.

 

دعا برای حفظ دین

امام مهدی(عج) در بخشی از دعای معروف به «صلوات بر پیامبر و آل پیامبر(ص)» چنین می فرمایند: پروردگارا، بر ولیّت که زنده کننده سنت تو و برپا دارنده فرمان تو و دعوت کننده به سوی توست درود فرست؛ بر او که حجّت و خلیفه و گواه تو بر بندگان است. پروردگارا پیروزی او را استوار و عمرش را طولانی کن و با طولانی شدن عمر با برکتش زمین را زینت بخش. خداوندا، او را از شرّ حسودان و نیرنگ بازان حفظ کرده، در پناه خویش مصونش دار. آرزوهای ستمگران را از او دور ساز و از دست سرکشان و طغیانگران رهایی اش بخش… پروردگارا، با ظهور او احکام به فراموشی سپرده شده دینت را از نو زنده ساز و احکام تغییر یافته را اصلاح کن تا دین تو به واسطه او دوباره طراوت و تازگی یابد و هیچ گونه شبهه و بدعت و باطلی به آن راه پیدا نکند.

 

درخواست نابودی باطل

حضرت مهدی(عج) در یکی از دعاهای معروف خود می فرمایند:

… پروردگارا [به نور آخرین حجتت] هر تاریکی را روشن و با استواری و پایداری او هر بدعتی را ریشه کن فرما و با توانایی او هر گمراهی را منهدم کن و هر سرکشی را درهم شکن و با شمشیر او هر آتشی را خاموش فرما و هر ظلمی را با عدالت او هلاک گردان و حکمش را بر هر فرمانی برتری ده و هر سلطه ای را از حکومتش دور ساز… بارالها، هرکس را که با او به ستیزه برخیزد خوار کن و هرکسی را که با او به دشمنی برخیزد نابود فرما و نیرنگ هر حیله گر و نیرنگ بازی را در حق او بی اثر ساز و هرکسی که حقّ آن حضرت را انکار کند یا امور مربوط به او را سبک بشمارد یا در صدد خاموش کردن نور او باشد و تلاش کند تا نام و یاد او به فراموشی سپرده شود محو و نابود کن.

 

دعای دوران غیبت حضرت مهدی(عج)

حضرت مهدی(عج) در حقّ خود چنین دعا می کنند:

پروردگارا مرا از دیدگان دشمنانم پنهان ساز و بین من و دوستانم جمع کن. آنچه از احکام دین تو درگذشته به فراموشی سپرده شده است به دست من زنده ساز. ظهورم را نزدیک کن و رهایی از غیبت را بر من سهل و آسان فرما… آن گاه که اجازه ظهور به من دادی مرا با لشکریان پیدا و پنهانت یاری کن و مرا در به پاداشتن احکامت موفق بدار و بر تمام کسانی که از حد تو تجاوز می کنند پیروز ساز. حق را پیروز و باطل را نابود کن. به درستی که باطل نابودشدنی است. به یاران و شیعیانم آنچه ایشان را خوشنود می سازد و بر پشتیبانی شان می افزاید، عطا کن. به حق رحمتت، ای مهربان ترین مهربانان، آنها را در پناه خود قرار ده.

 

درخواست ظهور

در دعای ندبه که منصوب به امام صادق علیه السلام است آمده است:

کجاست آن بقیه الله که از عترت هدایتگر بیرون نیست؟ کجاست آن عزیزی که برای ریشه کن ساختن دنباله ستم و ستمگری آماده شده است؟ کجاست آن که انتظار می رود با ظهور و قیام خود، کژی ها را برطرف سازد؟ کجاست آن حجت الهی که برای احیای مجدد احکام واجب و مستحب ذخیره شده است؟ کجاست آن که در نابود کردن اساس ستم و تجاوز امیدها به اوست؟ کجاست آن که برای زنده کردن کتاب خدا و حدود آن در نظر گرفته شده است؟ کجاست آن زنده کننده نشانه های دین؟ کجاست درهم شکننده شوکت و عظمت تجاوزگران؟ کجاست خراب کننده بناهای شرک و نفاق؟ کجاست نابود کننده اهل فسق و گناه و کجاست ریشه کن کننده اهل عناد و گمراهی و کجاست عزت دهنده دوستان و خوار کننده دشمنان؟

 

دعا برای نصرت و پیروزی حقّ

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

بارخدایا، به برکت وجود آن حضرت حق را پایدار کن و باطل را از میان بردار و دوستانت را به یاری او به دولت و سلطنت برسان و دشمنانت را به دست او خوار کن.

خداوندا، بین ما و او چنان پیوندی برقرار کن که در بهشت با پدران او هم نشین شویم… ما را یاری کن تا موفق به ادای حقوق او شویم و همواره در پیروی از او اهتمام داشته باشیم و از نافرمانی اش اجتناب کنیم… خداوند به برکت او نماز ما را قبول کن و گناهانمان را بیامرز و دعاهایمان را مستجاب و روزی مان را فراخ ساز و همّ و غمّ ما را چاره کن و حاجت هایمان را برآور. با وجه کریم خود به ما توجه کن و تقرّب ما را به آن حضرت بپذیر.

 

درخواست یاری برای اسلام و مؤمنان

امام زمان(عج) دعایی برای شیعیان نوشته اند و به آنها دستور داده اند که در شب های ماه رمضان آن را بخوانند در بخشی از این دعا که به دعای افتتاح معروف است چنین آمده است:

پروردگارا، بر ولی امرت درود فرست؛ بر قائمی که جهانیان در آرزوی او به سر می برند؛ بر آن عادلی که همه منتظر اویند. او را با فرشته های مقرّبت حمایت کن و با روح القدس تأیید بفرما… خداوندا، او را دعوت کننده به کتابت و قیام کننده به ترویج و تبلیغ دینت و خلیفه خود در زمین قرار ده؛ همان گونه که امامان پیش از او را خلیفه خود قرار دادی و ترس او را به امن و ایمنی بدل فرما.

بارالها او را عزّت بخش و به واسطه او مؤمنان را عزیز کن او را یاری فرما و با او مؤمنان را یاری کن و به او نصرت کامل و عزت عطا فرما.

با دست توانای او دین اسلام و سنت پیامبر اکرم(ص) را به گونه ای آشکار ساز که از ترس کسی، چیزی از حق و حقیقت مخفی نماند.

 

آرزوی تحقق دولت موعود جهانی

حضرت مهدی(عج) در دعایی می فرمایند: بارالها، ما از تو امید تحقق دولت کریمه ای را داریم که در سایه آن اسلام و مردم مسلمان به عزّت و عظمت دست یابند و نفاق و اهل نفاق در آن دولت خوار و ذلیل شوند. خداوندا، ما را در آن دولت از دعوت کنندگان به سوی تو و پیشوایان راه هدایت قرار بده. به یاری امام زمان(عج) کرامت دنیا و آخرت را نصیب ما فرما. توفیق عمل به آنچه از حقّ که به ما شناساندی به ما عطا کن… پروردگارا، به برکت وجود آن امام همام پریشانی های ما را برطرف کن و پراکندگی امورمان را به اصلاح و تفرقه و گسیختگی ما را به وحدت و یکدلی تبدیل فرما. کمیِ ما را را به بیشی و خواری مان را به عزّت تبدیل کن و کمبودهایمان را برطرف ساز.

 

در بخشی از دعای روز عید فطر

ابوحمزه ثمالی از امام باقر علیه السلام نقل کرده که فرمودند: در روز جمعه و عید فطر و قربان، در موقع رفتن برای نماز این دعا را بخوانید: خداوندا، رو به سوی تو کردم… بر آن ولیّت که در انتظار امر ظهور تو به سر می برد و مورد انتظار دوستانت می باشد. درود فرست. خداوندا پراکندگی و نابسامانی های ما را به یاری ولی خود به انسجام و یکدستی تبدیل کن و ستم را به دست توانای او ریشه کن ساخته، عدالت را حاکمیت بخش. زمین را با عمر طولانی و بابرکت او زینت بخش و با یاری ات او را تأیید بفرما. همه کسانی را که یاری کننده این خاندانند نصرت عطا کن و کسی که خواری و شکست این خاندان را بخواهد خوار فرما و مخالفان و خیانت کنندگان به این خاندان را نابود کن…

 

دعا برای حفظ ایمان و عقاید

از جمله دعاهایی که از قول امام زمان(عج) و از طریق عثمان بن سعید عمری نقل شده، دعای خاص دوره غیبت است. در قسمتی از آن دعا آمده است: پروردگارا، دیدار ولی خودت را آشکار کن… و ما را از جمله کسانی قرار ده که چشم های آنها به دیدار حضرتش روشن می شود. ما را به خدمت موفق ساز و در حال پایبندی به ولایت و اهداف او بمیران و در خدمت او محشورمان کن. خداوندا، او را از شرّ هرآنچه آفریده ای در پناه خود حفظ کن. بارالها، عمر او را طولانی فرما… خداوندا با طولانی شدن دوره غیبتش یقینمان را زایل مکن و یادش را از ذهنمان خارج مساز و انتظار و ایمان به او و یقین داشتن به ظهورش و دعا برای حضرتش را از ما مگیر. باورمان را در مورد آن حضرت همانند باورمان به وحی و آنچه بر پیامبرت نازل فرموده ای استوار ساز.

 

 

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا