منجی در ادیان

منجی در ادیان ۳۲ : اسامی مقدس منجی موعود در کتب مذهبی ادیان

 

عکس نوشته منجی در ادیان 32
عکس نوشته منجی در ادیان ۳۲
اسامی مقدس منجی موعود در کتب مذهبی ادیان

۱. «صاحب» در صحف ابراهیم؛ ۲. «قائم» در زبور سیزدهم؛ ۳. «قیدمو» در تورات به لغت ترکوم؛ ۴. «ماشیح» (مهدی بزرگ) در تورات عبرانی؛ ۵. «مهمیدآخر» در انجیل؛ ۶. «سروش ایزد» در زمزم زرتشت؛ ۷. «خجسته» (احمد) در کندرال فرنگیان؛ ۸. «خسرو» در کتاب مجوس

۹. «میزان الحق» در کتاب اَثری؛ ۱۰. «پرویز» در کتاب برزین آذرفارسیان؛ ۱۱. «کلمه الحق» در صحیفه آسمانی؛ ۱۲. «فردوس الاکبر» در کتاب قبروس رومیان؛ ۱۳. «فرخنده» در کتاب وشن جوک؛ ۱۴. «فیروز» (منصور) در کتاب اشعیا؛ ۱۵. «بقیه الله» در کتاب دوهر؛ ۱۶. «قاطع» در کتاب قنطره

تنها راه، احمدی و فرزادفرد، ص۱۱۰

 

 


عکس نوشته منجی در ادیان 32 - عربی
عکس نوشته منجی در ادیان ۳۲ – عربی
الأسماء المقدسه للمنجی الموعود فی الکتب المذهبیه للأدیان

۱-“الصاحب” فی صحف إبراهیم؛ ۲-“القائم” فی الزبور الثالث عشر؛ ۳-“القیدمو” ذکر فی التوراه بکلمه ترکوم؛ ۴-“الماشیح” (المهدی الأکبر) فی التوراه العبریه؛ ۵-“المهمید الأخیر” فی الأنجیل؛ ۶-“سروش ایزد” فی کتاب زمزم زرادشت؛ ۷-“خجسته” (أحمد) فی کتاب کندرال فرنجیان؛ ۸-“خسرو” فی کتاب المجوس؛

۹-“میزان الحق” فی کتاب الأثرى؛ ۱۰-“برویز” فی کتاب برزین آذرفارسیان؛ ۱۱-“کلمه الحق” فی الصحیفه السماویه؛ ۱۲- “الفردوس الأکبر” فی کتاب قبروس رومیان؛ ۱۳-“فرخنده” فی کتاب وشن جوک؛ ۱۴-“الفیروز” (منصور) فی کتاب أشعیا؛ ۱۵-“بقیه الله” فی کتاب دوهر؛ ۱۶-“القاطع” فی کتاب القنطره.

الطریق الوحید، أحمدی و فرزادفر، ص۱۱۰

 

 

 


عکس نوشته منجی در ادیان 32 - انگلیسی
عکس نوشته منجی در ادیان ۳۲ – انگلیسی

The sacred names of the “Promised Savior” in the books of religions

۱٫ “Sahib” in the Books (Scriptures) of Abraham; 2. “Qa’im” in the 13th Zabur; 3. “Qidmu” in the Torah in the word of Tarkum; 4. “Messiah” (the great Mahdi) in the Hebrew Torah; 5. “The last Mahmid” in the Bible; 6. “The God’s Angel” in Zamzam of Zoroaster; 7. “The Blessed” (Ahmad) in the Kindral of Phrygian; 8. “The King” in the book of Magi;

۹٫ “The Measure of the Truth” in the book of Athari; 10. “The Conqueror” in the book of Azarfarsian Borzin; 11. “The Word of the Truth” in the Heavenly Sahifah; 12. “The Greatest Paradise” in the book of Romans Qibrus; 13. “The Auspicious” in the book of Vishnu joke; 14. “The Victorious” (Mansour) in the book of Isiah; 15. “What is left you by Allah” in the book of Duhr; 16. “The Decisive” in the book of Qantara.

Tanha-Rah (The Only Way), Ahmadi & Farzadfar, p. 110

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا