اخلاق مهدوی 8 : خیانت از جنسی متفاوت

0

اخلاق مهدوی 8
عکس نوشته اخلاق مهدوی 8

 

اخلاق مهدوی 8 : خیانت از جنسی متفاوت

 

🔹 امانت داری از مسائل مهم در اخلاق اسلامی است. در آیه ۵٨ و ۵٩ سوره نساء؛ اطاعت از خدا، پیامبر و اولی الامر، به عنوان امانت مطرح شده است.

🔸 هر گاه از امانت داری یا خیانت در امانت صحبت می شود، همه فکرها به سمت خیانت های مالی و مادی می رود؛ در حالی که ما خیانت های دیگری هم داریم. برای مثال:

🔺 وقتی اطاعت از امام زمان نوعی امانت محسوب می شود، نافرمانی یا جدی نگرفتن فرمان امام، خیانت محسوب می شود. امانت داری یعنی اینکه، وقتی امام زمانمان می فرمایند: “برای فرج ما دعا کنید”، کوتاهی نکنیم و برای فرج بسیار دعا کنیم؛ در غیر این صورت تنها اسم منتظر را یدک می کشیم.

 

 

بخش پیام های مهدوی "اخلاق مهدوی"

پاسخ دهید