سبک زندگی شاد 11 (استاد محمد شجاعی)

0

سبک زندگی شاد
عکس نوشته سبک زندگی شاد

 

سبک زندگی شاد 11

 

بهشتی که در نَفسِ خویش، خَلق میکنی؛
هم دنیا را برایت شاد و آرام می سازد
و هم دورانِ بعد از دنیایت را…

👈درمانِ جهنم های درون؛ اولین قدم برای سبک زندگی شاد است.

 

پاسخ دهید