سبک زندگی شاد 13 (استاد محمد شجاعی)

0

سبک زندگی شاد 13
عکس نوشته سبک زندگی شاد 13

 

 

سبک زندگی شاد 13

 

⭐️ عقل؛ یه مرکَبِ تند و تیــزه!
برای رسوندن تو به رهایی و شادی،
اون هم در مدت زمان خیــلی کوتاه!

عقل، تو رو از انتخابها و ارتباطاتِ اضطراب آور و غم انگیز، دور میکنه.

 

 

بخش سبک زندگی شاد(استاد محمد شجاعی)

پاسخ دهید