سبک زندگی شاد 17 (استاد محمد شجاعی)

0

سبک زندگی شاد 17
عکس نوشته سبک زندگی شاد 17

 

 

سبک زندگی شاد 17

 

⚜ ایمان؛ قدرت دهنده ی عقل در درون انسان است!

هر چه ریشه های حقیقیِ ایمان در انسان محکم تر باشد؛ نیروی عقل در او قوی تر، و شادی هایش بیشتر و قیمتی ترند.

 

بخش سبک زندگی شاد(استاد محمد شجاعی)

پاسخ دهید