شعر مهدوی ” این رمز عاشقی‌است که افشا نمی‌شود “

0


شعر مهدوی " این رمز عاشقی‌است که افشا نمی‌شود "

این رمز عاشقی‌است که افشا نمی‌شود

هر دل سپرده‌ای که زلیخا نمی‌شود
هر جان دهنده‌ای که مسیحا نمی‌شود
هر عابدی طعام به مهمان نمی‌دهد
هر کس عبا به تن نمود که مولا نمی‌شود
هر رهروی که راه به جنّت نمی‌برد
هر یوسفی که یوسف زهراسلام الله علیها نمی‌شود
هر نهر کوچکی که به دریا نمی‌رسد
هر قطره‌ای که لایق دریا نمی‌شود
من دل سپرده‌ام به امام آخر زمان
این رمز عاشقی‌است که افشا نمی‌شود

شاعر :منوچهر محمدی

بخش ادبیات مهدوی "شعر مهدوی"

پاسخ دهید