منجی در ادیان

منجی در ادیان ۳۵ : یک بام و دو هوا ؟؟؟

عکس نوشته منجی در ادیان 35
عکس نوشته منجی در ادیان ۳۵
یک بام و دو هوا ؟؟؟

یهودیان را چه شده؟؟
درسته که تعداد کمی از یهودیان بر اثر دلبستگی شدید به امیدهای قدیم، تشکیل دولت صهیونیستی را مخالفِ آرمان های مسیحایی (و ظهور منجی) می دانند اما اکثر یهودیان، دولت صهیونیستی را با جان و دل پذیرفته اند و آن را ره گشای عصر مسیحا می دانند

هم اکنون صهیونیستهای اشغال گر، در انتهای مراسم “سالگرد بنیانگذاری رژیم اسرائیل غاصب” بعد از دمیدن در شیپور عبادت، اینگونه دعا می کنند: «اراده ی خداوند – خدای ما – چنین باد که به لطف او شاهد “سپیده دم آزادی” باشیم و “نفخ صور مسیحا” گوش ما را نوازش دهد.»

از یک طرف، غصب، کشتار و تجاوز…
از طرفی دیگر منجی خواهی…

 

آشنایی با ادیان بزرگ، توفیقی، ص۱۰۲
تنها راه، احمدی و فرزادفرد، ص۱۰۰

 

 


عکس نوشته منجی در ادیان 35 - عربی
عکس نوشته منجی در ادیان ۳۵ – عربی
التردد فی اتخاذ القرار ؟؟

ما الذی حل بالیهود ؟؟؟
من الصحیح أن عدد قلیل من الیهود المتعلقون کثیراً بالوعود القدیمه یعتبرون أن قیام الدوله الصهیونیه مخالف للقیم المسیحیه ( و ظهور المنجی) و لکن أکثر الیهود یقبلون الدوله الصهیونیه بقلوبهم و أرواحهم و یعتبرونها امتداد لعصر المسیحیه.

الآن فی نهایه مراسم “ذکرى قیام الکیان الصهیونی الغاصب” و بعد النفخ فی بوق العباده یقوم الصهاینه المحتلون بالدعاء على النحو التالی: بمشیئه الله –ربنا– و لطفه سنکون شاهدین على طلوع فجر الحریه و مداعبه صوت نفخ الصور المسیحی لأذاننا.

من جهه ، غصب ، قتل و اعتداء…
و من جهه أخرى طلب المنجی…

التعرف على الأدیان الکبیره، توفیقی، ص۱۰۲
الطریق الوحید، أحمدی و فرزادفر، ص۱۰۰

 

 


عکس نوشته منجی در ادیان 35 - انگلیسی
عکس نوشته منجی در ادیان ۳۵ – انگلیسی
Double standard???

What’s wrong with the Jews??
That’s true that due to intense attachment to the old hopes a few Jews believe that the establishment of the state of Israel is against the messianic aspirations (and the appearance of the Savoir), but most of them have accepted the state of Israel wholeheartedly and know it as the key of the Messianic Age.

Nowadays, after blowing the SHOFAR at the end of the “anniversary of the founding of the oppressor state of Israel” invader Zionists recite: “May the Lord’s will -our God- be that thanks to him, we will be witnessing the “dawn of freedom” and “blowing of the trumpet Messiah” caress our ears.”

On the one hand, seizure, massacre and violation…
On the other hand, Savior seeking …

A companion to great religions. Tawfiqi. p. 102
Tanha-Rah (The Only Way), Ahmadi & Farzadfar, p. 100

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا