منجی در ادیان

منجی در ادیان۱۹: منجی در زرتشت (سوشیانت)

 

عکس نوشته منجی در ادیان 19
عکس نوشته منجی در ادیان ۱۹
منجی در زرتشت (سوشیانت)

«سوشیانس» به معنی سود و سودمند است. در اَوستا «سئوشیانت» “saoshyant” آمده. شوشیانت، سوشیانس، سوشانس، سوسیوس و سیوسوش هم آورده شده.

از کتب مذهبی زرتشت همچون «یَشت ها»، «بَندَهِش»، «دینکِــرت»، «زَند و هومن یــسن»، «جاماسب‌نامه» و غیره… می توان مفهوم سوشیانت یا سوشیانس را فهمید. مثلا درکتاب «جاماسب‌نامه» به وقایع آخرالزمان می پردازد.

 رساله سوشیانس، پورداود، ص۸
 منجی در ادیان، زواردهی، ص۱۸۶

 

 


عکس نوشته منجی در ادیان 19 - عربی
عکس نوشته منجی در ادیان ۱۹ – عربی
  المخلص فی الزرداشتیه(سوشیانت)

 کلمه سوشیانس تعنی المنفعه و النفع. وردت کلمه سوشیانس فی کتاب الأبستاق (الأفیستا) Avesta. و أیضاً وردت کلمات شوشیانت، سوشیانس، سوسیوس و سیوسوش.

 یمکن معرفه مفهوم کلمه سوشیانت یا سوشیانس من الکتب المذهبیه الزرداشتیه مثل “یشتها”، “بندهش”، “زندبهمن ی‍َسن”، “جاماساب”. فمثلاً یختص کتاب “جاماساب” بأحداث آخر الزمان.

رساله سوشیانس، بورداور، ص۸
المخلص فی الأدیان، زواردهی، ص۱۸۶

 

 


عکس نوشته منجی در ادیان 19- انگلیسی
عکس نوشته منجی در ادیان ۱۹- انگلیسی
The Savior in Zoroastrian (Saoshyant)

 “Saoshyant” means benefit and beneficial. In the book of Avesta, the word “Saoshyant”is used. Other words like Shushyant, Sushians, Sushans, Susyus and Syusush are also written in this book.

Among the books of Zoroaster like “Yashts”, “Bandahish”, “Denkert”, “Zand and Hooman yasan”, “Jamasabnameh” etc …. we can understand the meaning of saoshyant and sushians from these books. For example, in the book named “Jamasabnameh” there is a discussion about Apocalypse.

The treatise of Sushians, Pourdavood, page 8
The Savior in Religions, R.S. Zavardehi page 186

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا