مهدویت در نگاه اهل سنت 8 : هم نام رسول الله

0

مهدویت در نگاه اهل سنت 8
عکس نوشته مهدویت در نگاه اهل سنت 8

 

مهدویت در نگاه اهل سنت 8 : هم نام رسول الله

 

🔹 اهل سنّت و شیعه اتفاق نظر دارند که حضرت مهدى، هم نام رسول خدا است. (١)

🔸 حتى در بعضی روایات به نام آن حضرت تصریح شده است؛ چنانکه ابن مسعود از پیامبر اکرم اینگونه نقل کرده است: «اسم المهدى م.ح.م.د» (٢)

📚 درسنامه مهدویت، جلد ١، ص ٩١
١. مقدسى شافعى، عقد الدرر، ص ۵۵
٢. جلال الدین سیوطى، الحاوى للفتاوى، ص ٨٨

 

 

بخش پیام های مهدوی "مهدویت در نگاه اهل سنت"

پاسخ دهید