ویژه ماه مبارک رمضان : حرف های من و خدا ( سحر نهم )

0

حرف های من و خدا ( سحر نهم )

حرف های من و خدا 9

 

✍نمیدانم میان “تــو” و “لیلــه القدر”،
 چه سِرّی است؛
که هر آنچه را، تو نگاه میکنی، لیله القدر، بر قیمتش می افزاید…

 

بخش ویژه ماه رمضان : حرف های من و خدا 

پاسخ دهید