ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)

 

ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان

 

برای دانلود کردن ادعیه های فوق، روی آیکون ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی) کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

دعای شب آخر ماه شعبان و اول ماه مبارک رمضان

ردیف

توضیحات

پخشاجراحجم
(KB)
زمان
۱شب آخر ماه شعبان ۱۳۹۱-میثم مطیعی ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۸,۸۳۷۰:۳۷:۴۰
۲دعای ورود به ماه رمضان – حاج رضا بکایی ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۳,۶۷۵۰:۱۵:۳۹
۳منصور ارضی (بخش اول) ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۱,۷۰۷۰:۰۹:۴۱
۴منصور ارضی (بخش دوم) ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۱,۳۱۵۰:۰۷:۲۷

دعای مشلول موسوم به دعای الشّاب المأخوذ بذنبه

ردیف

توضیحات

اجراحجم
(KB)
زمان
۱دعای مشلول ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۱,۲۶۳۰:۲۰:۲۷

ادعیه وارده شده در زمان افطار

ردیف

توضیحات

پخشاجراحجم
(KB)
زمان
۱دعای ربنا (با صدای حامد زمانی) ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۸۷۷۰:۰۲:۴۳
۲دعای ربنا (با صدای سید علی موسوی) ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۱,۱۰۸۰:۰۳:۳۱
۳اللهم لک صمت و علی رزقک افطرت و علیک توکلت ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۱۱۵۰:۰۰:۱۸
۴بسم الله اللهم لک صمنا و علی رزقک افطرنا فتقبل منا… ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۱۰۵۰:۰۰:۱۶
۵یا واسع المغفره اغفر لی ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۷۰۰:۰۰:۱۰

ادعیه هر روز و شب ماه مبارک رمضان

ردیف

توضیحات

پخشاجراحجم
(KB)
زمان
۱یا علی و یا عظیم … ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۷۵۰۰:۰۲:۳۲
۲یا علی و یا عظیم (با صدای امیر رضا عرب) ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۲,۷۲۰۰:۰۲:۵۴
۳اللهم ادخل علی اهل القبور السرور ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۷۹۴۰:۰۲:۴۱
۴اللهم هذا شهر رمضان ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۳,۹۴۶۰:۲۹:۵۲
۵اللهم الرزقنی حج بیتک الحرام ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۲۹۳۰:۰۲:۱۱

دعای سحر

ردیف

توضیحات

پخشاجراحجم
(KB)
زمان
۱موسوی قهار ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۴,۴۶۸۰:۱۹:۰۲
۲محمد اصفهانی ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۳,۴۸۳۰:۱۴:۵۰
۳عباس صالحی (قسمت اول) ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۵,۳۷۶۰:۳۰:۳۴
۴عباس صالحی (قسمت دوم) ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۵,۴۴۰۰:۳۰:۵۵
۵دعای سحر ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۵۶۱۰:۰۹:۰۰
۶استاد فرهمند ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۲,۷۰۶۰:۱۱:۳۲

دعای جوشن کبیر

ردیف

توضیحات

پخشاجراحجم
(KB)
زمان
۱میثم مطیعی ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۲۰,۵۰۲۱:۲۷:۲۷
۲مرشد لو ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۹,۴۶۱۱:۰۴:۳۴
۳موسوی قهار ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۱۶,۷۶۷۱:۱۱:۳۰
۴شیخ باقر مقدسی ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۱,۸۷۶۰:۳۰:۲۵
۵محمدرضا طاهری ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۲۰,۶۴۰۱:۲۸:۰۲
۶سید مهدی میرداماد ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۲۱,۷۰۳۱:۳۲:۳۵
۷دعای جوشن کبیر۱ (قسمت اول) ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۱,۲۴۰۰:۲۰:۰۵
۸دعای جوشن کبیر۱ (قسمت دوم) ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۱,۲۴۲۰:۲۰:۰۷
۹دعای جوشن کبیر۲ ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۱۶,۵۷۰۱:۱۰:۴۰
۱۰دعای جوشن کبیر۳ ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۱۷,۳۵۱۱:۱۴:۰۰

دعای اللهم انی اسالک بکتابک المنزل … (دعای قرآن به سر گرفتن)

ردیف

توضیحات

پخشاجراحجم
(KB)
زمان
۱حاج محمد رضا طاهری ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۶,۳۹۱۰:۱۸:۱۰
۲حاج سعید حدادیان ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۷,۴۸۰۰:۲۱:۱۶

دعای مجیر

ردیف

توضیحات

پخشاجراحجم
(KB)
زمان
۱حاج سعید حدادیان ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۶,۵۴۲۰:۳۷:۱۱
۲حاج مهدی منصوری ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۶,۲۶۰۰:۲۱:۱۱
۳حاج منصور ارضی ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۲,۵۶۴۰:۴۱:۳۷
۴حاج منصور ارضی (بخش اول) ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۳,۶۰۱۰:۲۰:۲۷
۵حاج منصور ارضی (بخش دوم) ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۳,۸۰۱۰:۲۱:۳۶

دعای جوشن صغیر

ردیف

توضیحات

اجراحجم
(KB)
زمان
۱شیخ باقر مقدسی ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۱,۲۴۲۰:۲۰:۰۶

دعای افتتاح

ردیف

توضیحات

پخشاجراحجم
(KB)
زمان
۱حاج سعید حدادیان ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۴,۹۷۴۰:۲۸:۱۶
۲حاج منصور ارضی ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۱۰,۷۹۳۱:۰۱:۲۳
۳حاج محمد رضا طاهری ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۸,۶۷۴۰:۴۹:۱۹
۴حاج مهدی سماواتی ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۷,۶۳۴۰:۲۵:۵۳
۵دعای افتتاح (محمد طاهری _ قسمت اول) ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۱,۷۲۰۰:۰۹:۴۵
۶دعای افتتاح (محمد طاهری _ قسمت دوم) ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۲,۷۱۹۰:۱۸:۳۸
۷دعای افتتاح (منصور ارضی _ قسمت اول) ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۳,۲۰۴۰:۱۸:۱۲
۸دعای افتتاح (منصور ارضی _ قسمت دوم) ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۳,۳۱۱۰:۱۸:۴۸
۹دعای افتتاح (منصور ارضی _ قسمت اول) ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۳,۷۰۳۰:۲۱:۰۲
۱۰دعای افتتاح (منصور ارضی _ قسمت دوم) ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۳,۸۲۳۰:۲۱:۴۳
۱۱دعای افتتاح ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۲,۰۳۴۰:۳۲:۵۸
۱۲شیخ باقر مقدسی ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۹۲۰۰:۱۴:۵۲

دعای ابو حمزه ثمالی

ردیف

توضیحات

پخشاجراحجم
(KB)
زمان
۱سید حسن نصر الله ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۳,۳۲۹۰:۰۹:۲۶
۲حاج ماشاءالله عابدی (قسمت اول) ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۸,۹۹۸۰:۳۸:۲۳
۳حاج ماشاءالله عابدی (قسمت دوم) ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۱۰,۹۹۲۰:۴۶:۳۵
۴حاج ماشاءالله عابدی (قسمت سوم) ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۱۰,۱۱۶۰:۴۳:۰۹
۵میثم تمار (قسمت اول) ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۲,۹۹۲۰:۰۹:۵۷
۶میثم تمار (قسمت دوم) ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۲,۹۹۲۰:۰۹:۵۷
۷میثم تمار (قسمت سوم) ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۲,۹۹۲۰:۰۹:۵۷
۸میثم تمار (قسمت چهارم) ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۲,۹۹۲۰:۰۹:۵۷
۹میثم تمار (قسمت پنجم) ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۲,۹۹۲۰:۰۹:۵۷
۱۰میثم تمار (قسمت ششم) ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۲,۲۵۰۰:۰۷:۳۹
۱۱رفیعی – قسمت اول ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۶,۴۶۵۰:۳۶:۴۵
۱۲رفیعی – قسمت دوم ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۶,۲۱۵۰:۳۵:۲۱
۱۳حاج مهدی منصوری – قسمت اول ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۵,۱۸۳۰:۲۹:۱۱
۱۴حاج مهدی منصوری – قسمت دوم ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۵,۶۳۳۰:۳۲:۰۱
۱۵حاج مهدی سماواتی۱ – قسمت اول ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۱۰,۶۰۲۰:۳۶:۱۰
۱۶حاج مهدی سماواتی۱ – قسمت دوم ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۹,۳۹۸۰:۳۲:۰۳
۱۷حاج مهدی سماواتی۱ – قسمت سوم ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۹,۹۴۲۰:۳۳:۵۵
۱۸حاج مهدی سماواتی۱ – قسمت چهارم ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۱۰,۵۱۵۰:۳۵:۴۲
۱۹حاج مهدی سماواتی۲ ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۹,۲۹۷۰:۳۹:۳۸
۲۰حاج مهدی سماواتی۳ ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۹,۶۶۴۰:۴۱:۱۲

مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع) (مسجد کوفه)

ردیف

توضیحات

پخشاجراحجم
(KB)
زمان
۱مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع)(میثم مطیعی)- جدید ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۸,۹۸۸۰:۳۸:۱۹
۲مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع)(مهدی سماواتی قسمت اول) ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۲,۰۳۵۰:۱۱:۳۴
۳مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع)(مهدی سماواتی قسمت دوم) ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۱,۶۳۴۰:۰۹:۱۷
۴مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع)(مهدی سماواتی قسمت سوم) ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۱,۰۷۶۰:۰۶:۰۶
۵مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع)(مهدی سماواتی قسمت چهارم) ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۱,۰۷۵۰:۰۶:۰۶
۶مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع) ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۱,۲۸۰۰:۲۰:۴۴
۷مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع) ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۱,۰۸۱۰:۱۷:۲۹

دعای عهد

ردیف

توضیحات

اجراحجم
(KB)
زمان
۱فرهمند ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۶۲۷۰:۱۰:۰۵
۲دعای عهد ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۵۴۲۰:۰۸:۴۲
۳سید ولید المزیدی ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۵۸۸۰:۰۹:۲۷

ادعیه روز آخر ماه مبارک رمضان و شب عید فطر

ردیف

توضیحات

پخشاجراحجم
(KB)
زمان
۱دعای وداع امام سجاد (ع) با ماه مبارک رمضان/میثم مطیعی- جدید ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۴,۶۴۰۰:۱۵:۴۹
۲دعای وداع امام سجاد (ع) با ماه مبارک رمضان/قسمت اول/حاج رضا بکایی ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۷,۰۴۱۰:۳۰:۰۱
۳دعای وداع امام سجاد (ع) با ماه مبارک رمضان/قسمت دوم/حاج رضا بکایی ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۱۰,۴۴۷۰:۴۴:۳۲
۴دعای شب عید فطر/حاج رضا بکایی ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۳,۹۰۱۰:۱۶:۳۷

ادعیه روز عید فطر

ردیف

توضیحات

پخشاجراحجم
(KB)
زمان
۱دعای امام سجاد در روز عید فطر(دعای ۴۶ صحیفه) ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۳,۲۲۱۰:۱۳:۴۳
۲ترجمه دعای امام سجاد در روز عید فطر (دعای ۴۶ صحیفه) ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان (صوتی)۱,۴۹۰۰:۰۶:۲۰

 

دکمه بازگشت به بالا