مطالب ویژه ماه رمضان

  • حرف های من و خدا ( سحر شانزدهم ) https://monjimedia.ir/wp-content/uploads/2019/04/mano-khoda-16.mp3   ✍سالهاست که رسم میان من و تو، همین بوده است ؛ من... یکسال...را خراب کرده ام! و تو....سال بعد را به نیکوترین تقدیر، نوشته ای!   بخش ویژه ماه رمضان : حرف های من و خدا
  • ویژه ماه مبارک رمضان: ریزه کاری های مهمونی شماره 15   ✨می‌گَن؛ شب قدر، شبِ اندازه است! یعنی اول قدر و اندازه‌ی خودت رو بدونی و بعد درخواست‌هات رو به قیمت خودت، به دست اجابت بسپاری! ✅شبِ قدر= شبِ اندازه ی خودت   بخش ویژه ماه رمضان "ریزه کاری های مهمونی"
  • حرف های من و خدا ( سحر پانزدهم ) https://monjimedia.ir/wp-content/uploads/2019/04/mano-khoda-15.mp3   ✍سحر پانزدهم هم رسید. و قرص ماه، از خانه ی فاطمه طلوع کرد! 🌸و سهم من در این شادی عظیم، بزرگترین سهمِ عالم است؛ آخر من نیز فرزندِ مادرم هستم.   بخش ویژه ماه رمضان : حرف های من و خدا
  • ویژه ماه مبارک رمضان: ریزه کاری های مهمونی شماره 14   ✍ بهترین کار در شب قدر، اینه که تصمیم بگیری برای بخش انسانی ات صاحب برنامه باشی! ✅ یعنی برای کسب باطن انسانی و تبدیل شدن به انسانی کامل، برنامه ریزی کنی.   بخش ویژه ماه رمضان "ریزه کاری های مهمونی"
  • حرف های من و خدا ( سحر چهاردهم ) https://monjimedia.ir/wp-content/uploads/2019/04/mano-khoda-14.mp3   ✍غضب مکن بر من؛ حبیبم... غضب مکن؛ که من حتی، لایق غضب کردنت هم نیستم. ✨ناخواسته بود، هرآنچه کردم،    نادانسته بود، هرآنچه گفتم... بخش ویژه ماه رمضان : حرف های من و خدا
  • ویژه ماه مبارک رمضان: ریزه کاری های مهمونی شماره 13   💢میزان بهره برداری ما از شب قدر بستگی به میزان درکی دارد که از قدر خویش داریم. 👈محال است نفس خویش را نشناسیم؛ و بتوانیم شب قدر را به معنای حقیقی درک کنیم! بخش ویژه ماه رمضان "ریزه کاری های مهمونی"
  • حرف های من و خدا ( سحر سیزدهم ) https://monjimedia.ir/wp-content/uploads/2019/04/mano-khoda-13.mp3   ✍دلمان تنگ است! تنگ همه دقایقی که، وقتی زمین می خوریم؛ زیر بازوانمان را بگیری، و خاک از روحمان بتکانی و... آرام بگویی؛ برخیز و نترس، من پشت سرت ایستاده ام.... بخش ویژه ماه رمضان : حرف های من و خدا
  • ویژه ماه مبارک رمضان: ریزه کاری های مهمونی شماره 12   دعاهای شبها و سحرهای رمضان قدرت فوق العاده ای دارند❗️ 👈دعاهای روز عالی اند اما دعاهای شب و سحر برای "رسیدن"، قدرتمندترند... 💠از هردوشون کمک بگیر! بخش ویژه ماه رمضان "ریزه کاری های مهمونی"
  • حرف های من و خدا ( سحر دوازدهم ) https://monjimedia.ir/wp-content/uploads/2019/04/mano-khoda-12.mp3   ✍رمضان سرشار از نشانه هاست! در هر لحظه اش،خودت نشانه ای میشوی و فرود می آیی! با اولین جرعه ی آب در لحظه افطار 💧با اولین تشنگیِ میان روز... بخش ویژه ماه رمضان : حرف های من و خدا
  • ویژه ماه مبارک رمضان: ریزه کاری های مهمونی شماره 11   🌧بهترین عمل در رمضان، استغفار است. استغفار، مثل یه حمّام برای روحت میمونه! هر چی بیشتر؛ برای مهمونی تطهیرتر و پسندیده تر🍀!   بخش ویژه ماه رمضان "ریزه کاری های مهمونی"

دعای ماه مبارک رمضان

صوت دعای پرفیض ماه مبارک رمضان با صدای استاد موسوی قهار