ویژه ماه مبارک رمضان: ریزه کاری های مهمونی شماره 8

0

ویژه ماه مبارک رمضان: ریزه کاری های مهمونی شماره 8

 

ویژه ماه مبارک رمضان: ریزه کاری های مهمونی شماره 8

روزه تمرین ملکوتی شدن و از دنیا رها شدنه!
وقتی دست از طبیعتت،
که بین تو و خدا فاصله انداخته،میکشی؛
آروم آروم باخدا پیوند میخوری،
و خُلقت به خلق خدا شبیه میشه! 
بخش ویژه ماه رمضان "ریزه کاری های مهمونی"

پاسخ دهید