ویژه ماه مبارک رمضان: ریزه کاری های مهمونی شماره 30

0

ویژه ماه مبارک رمضان: ریزه کاری های مهمونی شماره 30

 

ویژه ماه مبارک رمضان: ریزه کاری های مهمونی شماره 30

نماز عید فطر
عاشقانه ترین نمازِ انسانی است که
با یکماه تمرین آموخته است
برای پرورش باطن خود، بر نَفْس خویش مسلط گردد.
✨نماز عید
رویارویی فطرت با اصل آن است.
بخش ویژه ماه رمضان "ریزه کاری های مهمونی"

پاسخ دهید