ویژه ماه مبارک رمضان: ریزه کاری های مهمونی شماره 29

0

ویژه ماه مبارک رمضان: ریزه کاری های مهمونی شماره 29

 

ویژه ماه مبارک رمضان: ریزه کاری های مهمونی شماره 29

💫عید فطر؛ عید فطرته…عید انسانیت
یکماه تمرین کردیم؛
تا سوار بر مرکب نفْس بشیم.
 ❤️هر بار روزه فرصتی بود؛
که با دلبرمون خلوت، و بر بخش حیوانی مون غلبه کنیم!
بخش ویژه ماه رمضان "ریزه کاری های مهمونی"

پاسخ دهید