ویژه ماه مبارک رمضان: ریزه کاری های مهمونی شماره 9

0

ویژه ماه مبارک رمضان: ریزه کاری های مهمونی شماره 9

 

ویژه ماه مبارک رمضان: ریزه کاری های مهمونی شماره 9

✍رشد معنوی در رمضان بدونِ قرآن، ممکن نیست!
اهل سلوک
درجات انسان رو با قرآن تنظیم کردند،
و راه عرفان را از طریق قرآن می دانند.
✨این ماه، وقت رفیق شدن با قرآنه!
بخش ویژه ماه رمضان "ریزه کاری های مهمونی"

پاسخ دهید