ویژه ماه مبارک رمضان : حرف های من و خدا ( سحر دهم )

0

حرف های من و خدا ( سحر دهم )

حرف های من و خدا 10

 

 

 

✍می نویسم برایت از ماجرای من و…
راهی که هزار فراز و نشیب، احاطه اش کرده است…

 

بخش ویژه ماه رمضان : حرف های من و خدا 

پاسخ دهید