اخلاق مهدوی 4 : انسان نیازمند به تعاون است

0

اخلاق مهدوی
عکس نوشته اخلاق مهدوی 4

 

اخلاق مهدوی 4 : انسان نیازمند به تعاون است

 

انسان ها میتوانند بسیاری از نیازها و مشکلات خود را با کمک یکدیگر حل کنند و برای ترویج کارهای خیر در جامعه بکوشند.

به همان اندازه که کمک به مردم دارای آثار نیکو و اجر و ثواب است، بی اعتنایی به وضع مردم و مشکلات آنها، عواقب سوء دارد.

در عصر غیبت، منتظران باید غمخوار و مدد کار هم باشند، تا در هجوم مشکلات و در میان انبوه دشمنان دچار ضعف و انزوا نشده و قدرت اجتماعی خود را حفظ کنند.

📚 اخلاق مهدوی، اسماعیل حاجیان

 

 

بخش پیام های مهدوی “اخلاق مهدوی”

پاسخ دهید