ویژه ماه مبارک رمضان : حرف های من و خدا ( سحر نوزدهم )

0

حرف های من و خدا ( سحر نوزدهم )

 

حرف های من و خدا 19

 

✍پشت و پناه محکم من
ستون آهنین من،
و تمام عزت دنیا و آخرت من؛
پیش چشمانم
به سمت مسجدی میرود؛
که قرارگاه ملاقاتِ آخرِ و اولِ او با دلبر است…

 

بخش ویژه ماه رمضان : حرف های من و خدا 

پاسخ دهید