ویژه ماه مبارک رمضان : حرف های من و خدا ( سحر بیستم )

0

حرف های من و خدا ( سحر بیستم )

حرف های من و خدا 20

 

✍باز هم می آیم دلبرم،
و تو را به “خودت” قسم می دهم ؛ تا مرا از “خودم” برهانی.

✨بکَ یا اللّه…
آیا مرا در زمره آزاد شدگان از نفسم، قرار می دهی؟

 

بخش ویژه ماه رمضان : حرف های من و خدا 

پاسخ دهید