ویژه ماه مبارک رمضان: ریزه کاری های مهمونی شماره 19

0

ویژه ماه مبارک رمضان: ریزه کاری های مهمونی شماره 19

 

ویژه ماه مبارک رمضان: ریزه کاری های مهمونی شماره 19

بهترین کار در شب قدر اینه؛
که با امام زمان
[بعنوان حجت زنده خدا در زمین،
برای رشد و تعالی بشر] ارتباط برقرار کرده
👈و تکلیفمونُ
برای سربازیِ او مشخص کنیم!
بخش ویژه ماه رمضان "ریزه کاری های مهمونی"

پاسخ دهید