ویژه ماه مبارک رمضان: ریزه کاری های مهمونی شماره 14

0

ویژه ماه مبارک رمضان: ریزه کاری های مهمونی شماره 14

 

ویژه ماه مبارک رمضان: ریزه کاری های مهمونی شماره 14

✍ بهترین کار در شب قدر، اینه که
تصمیم بگیری برای بخش انسانی ات صاحب برنامه باشی!

✅ یعنی برای کسب باطن انسانی
و تبدیل شدن به انسانی کامل، برنامه ریزی کنی.

 

بخش ویژه ماه رمضان "ریزه کاری های مهمونی"

پاسخ دهید