ویژه ماه مبارک رمضان: ریزه کاری های مهمونی شماره 17

0

ویژه ماه مبارک رمضان: ریزه کاری های مهمونی شماره 17

 

ویژه ماه مبارک رمضان: ریزه کاری های مهمونی شماره 17

✅در جوشن کبیر، اسم هایی که میخونی؛
اسم های انتخابیِ خدا، برای خودته!
باید در خودت، بوجودشون بیاری!
👈شبهای قدر چندتاشُ انتخاب کن!
و تا سال بعد، بدستشون بیار.
بخش ویژه ماه رمضان "ریزه کاری های مهمونی"

پاسخ دهید