ویژه ماه مبارک رمضان: ریزه کاری های مهمونی شماره 20

0

ویژه ماه مبارک رمضان: ریزه کاری های مهمونی شماره 20

 

ویژه ماه مبارک رمضان: ریزه کاری های مهمونی شماره 20

خَیرٌمِن ألفِ شَهر⬅️ یعنی بالاتر از هشتاد سال

چقدر بالاتر؟ کسی نمیدونه

💢یعنی اگه هشتاد سال گناه داشته باشی
اما با شناخت بیای؛
میتونی تمومش کنی و از نــو…

 

بخش ویژه ماه رمضان "ریزه کاری های مهمونی"

پاسخ دهید